Nieuws

Brief aan vrienden van onze molen

09-04-2019 14:54
Onderstaande brief wordt verzonden aan de vrienden van molen de 'Rooie Wip' en anderen die onze molen een warm hart toedragen. Elk jaar rond deze tijd doen we een beroep op financiële steun voor onderhoud dat niet door subsidies wordt gedekt. 
Lees meer

Zaterdag 11 mei Nationale Molendag

03-04-2019 13:50
Op zaterdag 11 mei zijn vrijwel alle molens en gemalen in Nederland geopend voor bezichtiging. Uiteraard doet ook onze molen mee aan deze Nationale Molendag. U bent van harte welkom, met of zonder kinderen. De molenaar vertelt dan over de techniek van de 'Rooie Wip', een levend monument uit 1639....
Lees meer

Oude dame zoekt molenaar

02-04-2019 14:15
Onze molenaar Louis Verstraaten heeft om gezondheidsredenen afscheid genomen van de 'Rooie Wip'.   Hij was gevraagd om molenaar te worden op 'De Windlust' in Nootdorp. Een maalvaardige korenmolen en dat trekt Louis meer dan een waterverplaatsende molen. Maar eerst moet Louis aan zijn...
Lees meer

Rooie Wip nu culturele ANBI status

20-10-2018 11:37
ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichtingen kunnen een ANBI status aanvragen als ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. ANBI is een soort keurmerk waar iedereen aan kan zien dat het om een echt goed doel gaat. De Belastingdienst kan de fiscale aftrekbaarheid van giften...
Lees meer

Monumentendag 8 september

27-08-2018 11:28
De oude dame nodigt u uit Het waarom is niet bekend, maar molen de 'Rooie Wip' wordt al heel lang 'de oude dame' genoemd. Met eerbied, want deze molen is een van de oudste in de regio. Ze is gebouwd in 1639 en heeft alle oorlogen en natuurrampen overleefd. Een karakteristiek monument in...
Lees meer

Ben Oostdam nieuwe voorzitter

02-08-2018 11:48
Voorzitter Jan Boers heeft de voorzittershamer overgedragen aan Ben Oostdam. Jan Boers was in 1992 een van de initiatiefnemers om iets te doen voor het behoud van de toen zichtbaar aftakelende molen. Samen met enkele medestanders richtte hij de stichting Molen de 'Rooie Wip' op, waar hij vanaf het...
Lees meer

Ouder nieuws

20-05-2018 12:27
Hieronder vindt u oudere nieuwsberichten. Attentie: de genoemde activiteiten zijn inmiddels verleden tijd.
Lees meer

Molendag zaterdag 12 mei 2018

05-05-2018 12:33
Een Molendag met een bijzonder accent op het noodzakelijke onderhoud waar te weinig geld voor is. Op zaterdag 12 mei laten wij u graag zien waar het om gaat. De molenaar is van 10.00 tot 16.00 aanwezig om u uitleg te geven over de werking van de molen. Een bestuurslid vertelt jong en oud over...
Lees meer

Veel aandacht in de pers

05-04-2018 10:15
Onze actie om donateurs en sponsors te vinden, krijgt ook veel aandacht in de media. Het AD Groene Hart Alphen schreef er over, gevolgd door het Leidsch Dagblad. De lokale omroep kwam een reportage maken die te zien is op zowel TV West als op Alphen Stad TV. En op vrijdag 6 april waren er live...
Lees meer

De 'Rooie Wip' zoekt donateurs en sponsors

05-04-2018 10:04
Deze week gaan er brieven uit naar bedrijven en particulieren met het verzoek ons financieel te willen steunen. Is dat nodig? Helaas wel. De subsidies van het Rijk, de Provincie en de Gemeente zijn niet toereikend. Bovendien moet daarvoor een uitgebreid zes-jarenplan worden ingediend met alle...
Lees meer
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>