Groot onderhoud aan de molen

19-04-2020 12:09

Na een lange tijd van voorbereiding, ook voor het vinden van financiering, wordt nog voor de zomer van 2020 begonnen aan groot onderhoud aan de 'Rooie Wip'. Een ingrijpende restauratie en reparatie, die na een periode van jaren weer hard nodig is. 

De financiering, het gaat om een zeer groot bedrag, is bijna rond maar er is genoeg zekerheid om aan het werk te gaan. Dankzij bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, het Molenfonds van 'De Hollandsche Molen', de Dr. M.J. van Toorn & L. Scholten Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor het bedrag dat nog rest, willen we een beroep doen op molenliefhebbers en bevriende bedrijven.

Het bestuur was van plan om van de start van het groot onderhoud een bijzondere manifestatie met een publieksactie te maken. Het coronavirus maakt dat echter onmogelijk. Binnenkort maken we in de Groene Hart Koerier en op deze website bekend hoe u -zonder besmettingsgevaar- toch de voortgang van de werkzaamheden kunt volgen.