Steun ons

Sponsor worden

Mocht uw bedrijf een fonds hebben voor sponsoring, denk dan ook aan de mogelijkheid om molen de 'Rooie Wip' te steunen. De stichting Molen de 'Rooie Wip' voldoet aan de culturele ANBI voorwaarden, dus uw sponsorbedrag is extra fiscaal aftrekbaar. U verplicht zich tot niets. Afhankelijk van uw bedrijfsresultaat kunt u per jaar beslissen of u wilt bijdragen aan het behoud van de molen, met een bedrag naar keuze.

Vriend worden

Gelukkig zijn er ook particulieren die molen de 'Rooie Wip' een warm hart toedragen en dat laten blijken met een jaarlijkse donatie. Het bedrag dat u daar voor over heeft, bepaalt u zelf. U hoeft zich niet aan te melden. Maak op een door u gewenst moment een bedrag over en u bent vriend van de molen.

Culturele ANBI status

Stichting molen de 'Rooie Wip' is door de Belastingdienst erkend als cultureel goed doel. Sponsors en donateurs worden beloond met extra fiscaal voordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting tot 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen tot 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting. 

Zie voor de volledige voorwaarden www.belastingdienst.nl

Lees ook: https://www.rooiewip.nl/news/rooie-wip-nu-culturele-anbi-status/

De molen begunstigen in uw laatste wil

Steeds meer mensen vinden het een fijn idee om na hun overlijden (een deel van) hun erfenis te schenken aan een of meer goede doelen. Ook het voortbestaan van molen de 'Rooie Wip' is een goed doel, erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als u in Hazerswoude woont of heeft gewoond, is het een aardige gedachte om het behoud van dit monument te helpen steunen.

Uw bedrag is welkom op IBAN NL21 RABO 0395 901 782 

BIC RABONL2U

Alle gevers hartelijk dank!

 
Jaarcijfers 2023