Info

Rijksmonument molen de 'Rooie Wip' is sinds 1992 eigendom van Stichting Molen de 'Rooie Wip' in Hazerswoude, gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

Stichtingsbestuur

Ben Oostdam, Hazerswoude-Rijndijk, voorzitter

André van den Ouden, Hazerswoude-Dorp, secretaris

Loek de Jong, Hazerswoude-Rijndijk, penningmeester

Leon van der Werf, Hazerswoude-Dorp, technische zaken

We zoeken een bestuurslid voor de communicatie

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel. De vrijwillige molenaars ontvangen geen vergoeding behoudens een traditioneel presentje voor de kerst.

Post- en bezoekadres: Gemeneweg 22, 2391 NB Hazerswoude.

 

ANBI geregistreerd

De stichting, opgericht in 1992, is ingeschreven bij de Stichtingenregistratie Leiden onder nummer S 168645 en voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). RSIN/fiscaal nummer: 801210227.

Geregistreerd in de Nederlandse Molendatabase onder nummer 985. Inventarisnummer ZH067. Monumentennummer 21063.

Doel van de stichting is om molen de 'Rooie Wip', een markant herkenningspunt in het Groene Hart, te behouden door dit monument te onderhouden en de werking ervan te bevorderen, zoals in het beleidsplan beschreven. Hiertoe wordt de molen voortdurend gecontroleerd en waar nodig gerepareerd, geschilderd of gerestaureerd. De daarvoor benodigde gelden komen uit subsidies, sponsorbijdragen en donaties.

Vrijwillige molenaars Paul van der Zijden en Ger Nagtegaal zorgen in technische zin dat de molen blijft draaien. Als de molen draait, bent u welkom om de 'Rooie Wip' te bezoeken. Bezoek op overige dagen uitsluitend op aanvraag. 

Het toegankelijke gebied rondom de molen is afgezet met linten en hekken. Desondanks bezoekt u de molen op eigen risico. De stichting en de molenaars aanvaarden geen aansprakelijkheid bij eventuele schade of letsel. Minderjarigen hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene.  

Foto's op deze pagina GvD