Molens en het coronavirus

19-03-2020 11:48

Het coronavirus is ook van invloed op de molens. De vrijwillige molenaars draaien gewoon verder, want -zo heet dat- een molen die stil staat, gaat achteruit. Voor het mechaniek is het belangrijk dat er regelmatig wordt gedraaid.

Zoals bekend is het coronavirus zeer besmettelijk. Daarom willen we het bezoek aan de molen beperken. Dat is ook het dringende advies van de Vereniging De Hollandse Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 

Het is onmogelijk om rond en vooral in de kleine molen een onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaren.

Om die reden is ook de National Molendag, gepland voor 9 mei, in het hele land helaas afgelast. Maar u kunt de 'Rooie Wip' uiteraard van enige afstand bekijken en fotograferen, vanaf het fietspad en de berm langs de Gemeneweg. 

Zwaaien naar onze molenaars mag natuurlijk wel. Die kanjers vinden dat altijd leuk.