Al bijna 1.000 euro voor groot onderhoud

22-07-2020 13:01

Zoals u elders op deze website kunt lezen, wordt er druk gewerkt aan het groot onderhoud van de uit 1639 daterende molen. In totaal gaat er om een project dat 123.000 euro kost. Bijna al dat geld is al gedekt door subsidies en bijdragen van stichtingen en bedrijven die onze molen een warm hart toedragen. Alleen voor de laatste 5.000 euro doen wij een beroep op sponsoren en donateurs. U kunt bijdragen via een crowdfunding actie die wordt georganiseerd door het Molenfonds. 

https://molenfonds.nl/campaigns/nieuwe-staart-en-trap-voor-de-rooie-wip/

Op dit moment is al bijna 20% van het streefbedrag toegezegd. Fantastisch!

Als we de 5.000 euro bereiken, wordt dit bedrag verdubbeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dus het bedrag dat u bijdraagt ontvangen we ook van het Prins Bernhard Cultuurfonds!

Stichting Molen de 'Rooie Wip' is een gecertificeerd ANBI goed doel. Dat betekent dat uw bijdrage in aanmerking komt voor 150% aftrek van uw inkomstenbelasting. Zie ook de websitepagina 'STEUN ONS'.  

Alvast bedankt voor uw bijdrage!