Nieuws

Leuk artikel over onze molenaar in opleiding.

11-03-2022 14:53

Lees meer

Feestelijke monumentendag

12-09-2021 13:57

Op zaterdag 11 September 2021 was het dan zover. De Rooie Wip werd feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Na toespraken van Ben Oostdam, ( voorzitter stichting) , Nicole Bakker ( directeur Hollandsche molen)  en Gijs van Reeuwijk ( technisch adviseur ) was het aan wethouder Kees van Velzen om de molen door middel van het lichten van de vang, de molen opnieuw in gebruik te nemen. De kleine foto impressie is hieronder weergegeven.( fotos van H, rijven en B. Oostdam )

Tijdens dese monumentendag is de molen gedurende de dag wel door zo'n honderd mensen bezocht. 

Lees meer

De rooie wip viert feest.

27-08-2021 17:45

Molen de Rooie Wip is de afgelopen 18 maanden volledig gerestaureerd en geschilderd.  Reden voor de Stichting Molen de Rooie Wip te Hazerswoude om dit tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 11 september 2021 te vieren.  

In 2020 heeft molenmaker Verbij uit Hoogmade reeds langdurig gewerkt aan grote klussen, zoals het vervangen van de windpeluw en het vervangen van de trap en schoren. De molen is verder voorzien van een geheel nieuw rietdek. De laatste fase van het project betrof het schilderwerk. De Rooie Wip, ook wel de Oude Dame uit 1639 genaamd,  is voorjaar 2021 volledig geschilderd en daarmee weer in uitstekende conditie om nog vele jaren een fraaie blikvanger te zijn langs de Gemeneweg in Hazerswoude.

Het groot onderhoud van de Rooie Wip was vanzelfsprekend een zeer kostbare operatie. Een en ander was mede mogelijk dankzij de financiële hulp van de Vereniging De Hollandsche Molen, de Van Toorn Scholten Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Provincie Zuid-Holland en alle mensen en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd via de crowdfundingsactie van het Molenfonds.

Tijdens de Open Monumentendag op  11 sept. is de molen open voor publiek. Iedereen is dan van harte welkom om de Rooie Wip te komen bewonderen. De vrijwillige molenaars vertellen u graag alles over de molen en natuurlijk ook over het uitgevoerde groot onderhoud. In de middag is er een officiële (her)opening voor genodigden, waarbij wethouder Kees van Velzen van de Gemeente Alphen aan den Rijn de formele (her)openings-handeling zal verrichten.

Het bestuur van de Stichting Molen de Rooie Wip hoopt dat iedereen die de molen over de Gemeneweg passeert, met gepaste trots kijkt naar onze stralende en vitale ‘oude dame’.

Lees meer

Afscheid oud bestuursleden

05-08-2021 16:31

Door de maatregelen rond het Corona-virus heeft het even geduurd voor officieel afscheid genomen kon worden van een aantal oud bestuursleden. Echter op wooensdag 4 Augustus  j.l.  was het dan zover. Van de bestuursleden Jan van Wijk ( penningmeester) , Harrie Rijven (  bestuurslid technische zaken ) en Gejus van Diggele ( bestuurslid communicatie )  werd tijdens een gezellige lunch afscheid genomen door het huidige bestuur van de stichting. De oud bestuursleden werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de molen de Rooie Wip met een mooi aandenken te weten o.a. een mooie foto van de Rooie wip. ( zie onderstaande foto's ).  

Bedankt heren voor jullie inzet.

      

 

Lees meer

Een mooi jaar voor de 'Rooie Wip'

24-12-2020 00:00

Als we de corona-ellende buiten beschouwing laten, is 2020 een mooi jaar geweest voor de molen. 

Het groot onderhoud is -op het schilderwerk na- goed afgerond. De molen heeft zelfs nieuwe gordijntjes, dankzij mevrouw Van Mil.

Niet onbelangrijk: de voor het groot onderhoud benodigde gelden zijn net op tijd op de rekening van de stichting gestort. Daarvoor bedanken we de Provincie Zuid-Holland, de Vereniging De Hollandsche Molen, de Van Toorn Scholten Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en alle aardige mensen en bedrijven die de crowndfundingactie van Het Molenfonds hebben ondersteund met een klein of groot bedrag. Het SBH fonds heeft met een laatste schep geld het financiële gat gedicht, zodat het streefbedrag werd behaald en dit -zoals beloofd- door het Prins Bernhard Cultuurfonds werd verdubbeld! 

Komend voorjaar zal de molen weer piekfijn in de verf worden gezet, de laatste fase van het groot onderhoud.

Zo'n oude molen van hout, ijzer, steen en riet is natuurlijk nooit klaar. Er blijven natuurlijk altijd "dingetjes". Kleine en wat grotere mankementjes en slijtages die -meestal direct- moeten worden verholpen. Daarvoor zijn we altijd afhankelijk van sympathieke particulieren en bedrijven die onze stichting met een bijdrage willen steunen. Onze dank is groot!

Wij wensen u -ondanks corona- een gezellige kerst en jaarwisseling. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer ontmoeten bij de molen.

 

 

Lees meer
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 Tot en met 12 September 2023 zijn er 113717 omwentelingen gemaakt      zie ook:  Techniek

Welkom bij de 383-jarige molen de 'Rooie Wip'

In Hazerswoude, langs de Gemeneweg die Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk verbindt, staat sinds 1639 een karakteristieke wipmolen. De van oudsher bekende naam is Gemenewegsemolen, later de 'Rooie Wip', maar we noemen de molen ook wel liefdevol 'de oude dame'. Het is een fotogenieke molen in het Groene Hart. Ze heeft geen functie meer in de waterhuishouding. Toch maalt ze nog wel.

Als de wind meezit, knort ze van tevredenheid terwijl de wieken door de lucht zoeven. Onze vrijwillige molenaars zijn Ger Nagtegaal en Paul van der Zijden. Ziet u dat de molen draait? Dan bent u altijd van harte welkom, maar niet zolang de beperkende maatregelen rond het coronavirus gelden. Normaal vertellen de molenaars u graag over 'hun' molen. Over hoe alles werkt, de functie van molens, de geschiedenis en de vroegere bewoners. Maar nu even niet, zoals u zult begrijpen.

Parkeren bij de molen

Voor de verkeersveiligheid op de Gemeneweg heeft de Provincie voor de molen een doorgetrokken vangrail geplaatst. Komt u met de auto sla dan af bij de Vierheemskinderenweg (afslag zijweg iets (voor)bij de molen) en ga dan direct rechts het verbrede fietspad op. Links in de het gras zijn drie verharde parkeerplaatsen aangebracht. Parkeren voor eigen risico.

Het interieur geeft een aardige indruk van de zeer beperkte woon- en werkruimte. Toch woonde hier ooit een molenaar met negen kinderen! Bij goed weer en met een beetje durf kunt u de buitentrap op om in het bovenhuis te kijken. 

De oude dame houdt dapper stand

Molen de 'Rooie Wip' is sinds 1992 eigendom van Stichting Molen de 'Rooie Wip'. In 2014 vierden we het feit dat de molen al 375 bestond. Bij die gelegenheid is deze website gemaakt. In het Historisch Museum in Hazerswoude-Dorp maakte toenmalig vrijwillig molenaar Nico Varkevisser met een expositie de geschiedenis van de 'Rooie Wip' zichtbaar. Het was helaas ook een tragisch jaar want tijdens onderhoud aan de waterloop werd ontdekt dat de fundering van de molen zeer slecht was. Direct herstel was nodig, ook al kostte dat veel meer dan we in kas hadden. 

In het afgelopen  jaar is veel gebeurd om de 'Rooie Wip' in een draaibare staat te houden. De gelimiteerde subsidies zijn echter een grote zorg van elke molenstichting, dus ook van ons. Voor elke vorm van geldelijke ondersteuning zijn wij als bestuur enorm dankbaar. Op deze site leest u hoe u ons kunt helpen.

Welkom op deze site

Kijk rustig rond. Hopelijk tot ziens bij de molen. Vergeet uw camera niet. En steun ons met een bijdrage, om zo'n prachtig stuk monumentale techniek uit het verleden te behouden voor de toekomst.Contact

www.rooiewip.nl IBAN NL21 RABO 0395 901 782

p/a Gemeneweg 22
Hazerswoude