Nieuws

Tweede eNieuwsbrief over groot onderhoud

22-06-2020 12:39

Lees meer

Eerste eNieuwsbrief over groot onderhoud is verschenen

15-06-2020 13:31

Molen de 'Rooie Wip' ondergaat groot onderhoud. Normaal trekt dat altijd kijkers die willen zien wat er precies gebeurt. Door de corona maatregelen is bezoek aan de molen tijdelijk niet mogelijk. En dus bieden wij iedereen de kans om thuis te bekijken en lezen wat de molenmakers van week tot week doen. Dat kan met de gratis eNieuwsbrief over de 'Rooie Wip'. Om die via email te ontvangen hoeft u alleen maar uw email adres door te geven aan gejusvd@xs4all.nl

Geen reclame. Uw email adres wordt alleen voor de 'Rooie Wip' gebruikt. U kunt op elk gewenst moment met een email opzeggen.

Lees meer

Groot onderhoud begonnen. Volg het thuis.

30-05-2020 12:09

Een molen heeft voortdurend onderhoud nodig, anders kan hij niet meer draaien. En een molen die niet draait, stort na een tijdje letterlijk in elkaar. Stichtingsbesturen spannen zich in om het voortbestaan van molens te verzekeren, financieel ondersteund door de overheid, bedrijven en particulieren. Molens zijn levende monumenten. Eenvoudig maar eigenlijk perfect gemaakt, van hout, steen, ijzer en riet. Materialen die eens in de zoveel jaar groot onderhoud nodig hebben. Een grote investering waardoor de molen weer jaren mee kan.

Geen bezoek mogelijk

De uit 1639 daterende Hazerswoudse molen de 'Rooie Wip' is nu weer 'aan de beurt'. Het groot onderhoud, dat vorige week is begonnen, zal naar verwachting een half jaar gaan duren. In verband met de werkzaamheden maar ook door de corona-19 beperkingen is het in die periode niet mogelijk om de 'Rooie Wip' en het molenterrein te bezoeken.

Zie thuis wat er gebeurt

Om u in woord en beeld op de hoogte te houden van wat er gebeurt, kunt u gratis een periodieke nieuwsbrief per email ontvangen. Om u aan te melden hoeft u alleen een email met uw naam te sturen aan gejusvd@ xs4all.nl. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment weer opzeggen.

Lees meer

Bestuurswisselingen

21-04-2020 12:47

De bestuursvergadering van 20 april 2020 werd door de omstandigheden een virtuele bijeenkomst via Skype. Het was niet het enige dat deze vergadering bijzonder maakte. Er werd afscheid genomen van twee geweldige bestuursleden: penningmeester Jan van Wijk en bestuurslid technische zaken Harrie Rijven. De stichting is hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet en inbreng, en de altijd prettige samenwerking. De handdruk die daarbij hoort, zal moeten wachten tot Nederland weer coronavirus-vrij is.

Ze worden opgevolgd door Loek de Jong uit Hazerswoude-Rijndijk, als penningmeester, en Leon van der Werf uit Hazerswoude-Dorp, die nu is belast met technische zaken. Hij kan zijn mouwen opstropen want het groot onderhoud aan de molen vergt veel overleg met de molenmakers, rietdekkers en andere betrokkenen. Het bestuur wordt bij dit project geadviseerd door Van Reeuwijk Bouwmeesters uit Arem. 

Wij wensen Loek de Jong en Leon van der Werf veel succes in het bestuur!

 

 

Lees meer

Groot onderhoud aan de molen

19-04-2020 12:09

Na een lange tijd van voorbereiding, ook voor het vinden van financiering, wordt nog voor de zomer van 2020 begonnen aan groot onderhoud aan de 'Rooie Wip'. Een ingrijpende restauratie en reparatie, die na een periode van jaren weer hard nodig is. 

De financiering, het gaat om een zeer groot bedrag, is bijna rond maar er is genoeg zekerheid om aan het werk te gaan. Dankzij bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, het Molenfonds van 'De Hollandsche Molen', de Dr. M.J. van Toorn & L. Scholten Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor het bedrag dat nog rest, willen we een beroep doen op molenliefhebbers en bevriende bedrijven.

Het bestuur was van plan om van de start van het groot onderhoud een bijzondere manifestatie met een publieksactie te maken. Het coronavirus maakt dat echter onmogelijk. Binnenkort maken we in de Groene Hart Koerier en op deze website bekend hoe u -zonder besmettingsgevaar- toch de voortgang van de werkzaamheden kunt volgen. 

 

 

 

 

Lees meer
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

 Tot en met 5 december 2023 zijn er 145066 omwentelingen gemaakt      zie ook:  Techniek

Welkom bij de 383-jarige molen de 'Rooie Wip'

In Hazerswoude, langs de Gemeneweg die Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk verbindt, staat sinds 1639 een karakteristieke wipmolen. De van oudsher bekende naam is Gemenewegsemolen, later de 'Rooie Wip', maar we noemen de molen ook wel liefdevol 'de oude dame'. Het is een fotogenieke molen in het Groene Hart. Ze heeft geen functie meer in de waterhuishouding. Toch maalt ze nog wel.

Als de wind meezit, knort ze van tevredenheid terwijl de wieken door de lucht zoeven. Onze vrijwillige molenaars zijn Ger Nagtegaal en Paul van der Zijden. Ziet u dat de molen draait? Dan bent u altijd van harte welkom, maar niet zolang de beperkende maatregelen rond het coronavirus gelden. Normaal vertellen de molenaars u graag over 'hun' molen. Over hoe alles werkt, de functie van molens, de geschiedenis en de vroegere bewoners. Maar nu even niet, zoals u zult begrijpen.

Parkeren bij de molen

Voor de verkeersveiligheid op de Gemeneweg heeft de Provincie voor de molen een doorgetrokken vangrail geplaatst. Komt u met de auto sla dan af bij de Vierheemskinderenweg (afslag zijweg iets (voor)bij de molen) en ga dan direct rechts het verbrede fietspad op. Links in de het gras zijn drie verharde parkeerplaatsen aangebracht. Parkeren voor eigen risico.

Het interieur geeft een aardige indruk van de zeer beperkte woon- en werkruimte. Toch woonde hier ooit een molenaar met negen kinderen! Bij goed weer en met een beetje durf kunt u de buitentrap op om in het bovenhuis te kijken. 

De oude dame houdt dapper stand

Molen de 'Rooie Wip' is sinds 1992 eigendom van Stichting Molen de 'Rooie Wip'. In 2014 vierden we het feit dat de molen al 375 bestond. Bij die gelegenheid is deze website gemaakt. In het Historisch Museum in Hazerswoude-Dorp maakte toenmalig vrijwillig molenaar Nico Varkevisser met een expositie de geschiedenis van de 'Rooie Wip' zichtbaar. Het was helaas ook een tragisch jaar want tijdens onderhoud aan de waterloop werd ontdekt dat de fundering van de molen zeer slecht was. Direct herstel was nodig, ook al kostte dat veel meer dan we in kas hadden. 

In het afgelopen  jaar is veel gebeurd om de 'Rooie Wip' in een draaibare staat te houden. De gelimiteerde subsidies zijn echter een grote zorg van elke molenstichting, dus ook van ons. Voor elke vorm van geldelijke ondersteuning zijn wij als bestuur enorm dankbaar. Op deze site leest u hoe u ons kunt helpen.

Welkom op deze site

Kijk rustig rond. Hopelijk tot ziens bij de molen. Vergeet uw camera niet. En steun ons met een bijdrage, om zo'n prachtig stuk monumentale techniek uit het verleden te behouden voor de toekomst.Contact

www.rooiewip.nl IBAN NL21 RABO 0395 901 782

p/a Gemeneweg 22
Hazerswoude