Rooie Wip nu culturele ANBI status

20-10-2018 11:37

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichtingen kunnen een ANBI status aanvragen als ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. ANBI is een soort keurmerk waar iedereen aan kan zien dat het om een echt goed doel gaat. De Belastingdienst kan de fiscale aftrekbaarheid van giften goedkeuren mits het goede doel ANBI gecertificeerd is. Er is ook een bijzondere vorm van de ANBI status. Als een goed doel erkend wordt als een cultureel goed doel, kan de culturele ANBI status worden toegekend. Belangrijk voor particulieren en bedrijven die deze culturele ANBI erkende doelen financieel ondersteunen, want de fiscus stimuleert dit met een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting tot 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen tot 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting. De aftrekbaarheid is afhankelijk van uw fiscale situatie. Zie voor de volledige voorwaarden www.belastingdienst.nl

De Stichting molen de 'Rooie Wip' heeft de culturele ANBI status verkregen. Uw gift is nu dus extra aantrekkelijk, zowel voor de molen als voor uzelf. Meer informatie vindt u op deze website op de pagina 'Steun ons'.