Molen in de rouwstand.

04-10-2021 18:06

 

De molen de rooie wip staat in de rouwstand. 

Op 30 September j.l. is de oud voorzitter van de stichting

 Jan Boers overleden.

Jan was medeoprichter en  26 jaar voorzitter van de Stichting Molen de Rooie Wip. Jan had een grote liefde voor bouwtechniek en molens in het bijzonder.  De stichting en de molenaars danken Jan voor zijn grote inzet en wensen de familie sterkte met het verlies.