Ben Oostdam nieuwe voorzitter

02-08-2018 11:48

Voorzitter Jan Boers heeft de voorzittershamer overgedragen aan Ben Oostdam. Jan Boers was in 1992 een van de initiatiefnemers om iets te doen voor het behoud van de toen zichtbaar aftakelende molen. Samen met enkele medestanders richtte hij de stichting Molen de 'Rooie Wip' op, waar hij vanaf het begin voorzitter van was. Jan bracht als zoon van een aannemer-molenbouwer geweldig veel kennis en ervaring in. Als aannemer wist hij alles over de techniek van bouwen. Tijdens werkzaamheden aan de molen en bij overleg met molenbouwers was hij altijd op de molen te vinden. Door zijn hoge leeftijd en daarmee verband houdende fysieke beperking was dat de laatste jaren niet meer mogelijk. Tijd om afscheid te nemen van het bestuur en de molen. Het gaat Jan aan het hart maar het is niet anders. 

In Ben Oostdam heeft het bestuur een waardige opvolger gevonden. Beroepshalve begeleidt hij al jaren bouwprojecten, dus zijn vakkennis en ervaring vullen de leemte die Jan Boers achterlaat. Ben is geen molenexpert maar werkt zich met veel energie en interesse in, dus dat komt wel goed. Belangrijk is ook zijn ervaring in besturen en met name in de functie van voorzitter.

Wij bedanken Jan Boers voor alles wat hij voor molen de 'Rooie Wip' heeft gedaan.